Cost of Living Support Icon

87 Ffordd Pentre, Y Barri *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf sy’n dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Does dim angen edrych ymhellach, gallai perchentyaeth fod o fewn eich cyrraedd

Mae’n bleser gan Tai Newydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, gynnig tŷ 2 ystafell wely yn y Barri fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel

 

Mae'r eiddo yn dŷ pen rhes rhydd-ddaliad, wedi'i leoli i'r de o ganol tref y Barri ac yn weddol agos at yr holl amwynderau lleol

 

Mae gradd TPY gan yr eiddo o B

Band Treth Gyngor: C

  

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd

 • Toiled Iawr y grisiau

 • Lolfa

 • Cegin

 • Dwy ystafell wely

 • Ystafell Ymolchi

 • Parcio i ddau gar 

 • Gardd gefn

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 

Cynigir yr eiddo hwn i'w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £157,500 (y pris 100% yw £225,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i wedd yr eiddo , cysylltwch :

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

.

Bydd ymgeiswyr cymwysl:


 • Yn prynu am y tro
 • Yn gallu cae morgais am werth yr eiddo
 • Have access to a deposit

 

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol; mae’r rhain wedi eu nodi yn y Cwestiynau Cyffredin.  

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill. 

 

 

Aspire-2own logo

Apply for Property

Don't forget, before applying for a property you will need to  register for the Aspire2Own Scheme.

 

If you are interested in purchasing this property please read the advert and complete an application form:  

 

 

Register with Aspire to Own to receive information about other Low Cost Home Ownership opportunities.