Cost of Living Support Icon

18 Channel View, Aberogwr *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf sy’n dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?  

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd.

Ar y cyd a Newydd Housing, mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig tŷ 2 ystafell wely yn Aberogwr fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo i’w ail-werthu gyda sgôr TPY o B.

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd a Thŷ Bach ar y Llawr Gwaelod

 • Lolfa/cegin cynllun agored 

 • 2 Ystafell wely

 • Ystafell ymolchi

 • Gardd Gefn

 • Dau fan parcio dynodedig

 

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.

 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad sef am £164,500 (y pris 100% yw £235,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo. 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â::

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys:

 • Yn prynu am y tro cyntaf 
 • Yn gallu codi morgais ar gyfer gwerth yr eiddo
 • Â modd o gael blaendal
 • Â chysylltiad â'r ardal leol

Sylwch: Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais: 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.