Cost of Living Support Icon

 

34, St James Road, y Wig *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy.

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf sy’n dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Does dim angen edrych ymhellach, gallai perchentyaeth fod o fewn eich cyrraedd.

Mae’n bleser gan Gyngor Bro Morgannwg gynnig ar y cyd â Harmoni Homes yng Nghymdeithas Tai Unedig Cymru, tŷ dwy ystafell wely yn Y Wig fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo i’w ail-werthu gyda sgôr TPY B.

Band Treth Gyngor:  D

Ffioedd Rheoli Ystadau: I’w gadarnhau

 

Mae'r llety yn cynnwys: 

 • Does dim angen edrych ymhellach, gallai perchentyaeth fod o fewn eich cyrraedd.
 • Lolfa
 • Cegin / Ystafell Fwyta
 • Ystafell Ymolchi
 • Dwy Ystafell Wely
 • Gerddi cefn a blaen
 • 2 fan parcio 

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo. 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £154,000 (y pris 100% yw £220,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

I drefnu ymweliad, bydd angen cyflwyno ffurflen gais wedi'i chwblhau a dogfennau ategol. 

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. 

Eligible applicants will:


 • Be a first time buyer
 • Be able to raise a mortgage for the value of the property
 • Have access to a deposit

Please note: Eligibility criteria do apply, these are detailed in the Frequently Asked Questions. 

Aspire-2own logo

Apply for Property

Don't forget, before applying for a property you will need to  register for the Aspire2Own Scheme.

 

If you are interested in purchasing this property please read the advert and complete an application form:  

 

 

Register with Aspire to Own to receive information about other Low Cost Home Ownership opportunities.