Cost of Living Support Icon

34 Rhoose Way, y Rhws *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

   

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Does dim gofyn mynd dim pellach, gall fod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig ar y cyd â Thai Wales & West dŷ 2 ystafell wely yn y Rhws fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo i’w ail-werthu gyda sgôr TPY o B.

 

Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Cyntedd a Thŷ Bach ar y Llawr Gwaelod

 • Lolfa

 • Cegin Iawn 

 • Dwy Ystafell Wely

 • Ystafell Ymolchi

 • Gardd Hael

 • Parcio Oddi ar y Ffordd

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo. 

 

Cliciwch yma i weld llyfryn y llun.

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £154,000 (y pris 100% yw £220,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Eligibility criteria apply.

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.


 • Yn prynu am y tro cyntaf
 • Yn gallu cael morgais am werth yr eiddo

 • Â modd o gael blaendal

 • Â chysylltiad â'r ardal leol

Sylwer: Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol, nodir y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais:  

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.