Pwyllgor Rhanbarthol Cydweithredol y Fro a Chaerdydd

Mae Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (RCCs) yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar wariant Cefnogi Pobl yn eu rhanbarth.

 

Ceir 6 RCC ar draws Cymru’n cwmpasu'r 22 o Awdurdodau Lleol:

  • Y Fro a Chaerdydd  - Caerdydd a Bro Morgannwg
  • Gwent – Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen
  • Y Canolbarth a'r Gorllewin – Caerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys
  • Bae'r Gorllewin – Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe
  • Cwm Taf – Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taff
  • Gogledd Cymru – Sir Fôn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam

 

Yr hyn y mae’r pwyllgorau’n ei wneud

Pobl yn gwenuBydd RCCs yn dod â rhanddeiliaid allweddol ar draws pob ardal ynghyd. Mae hyn yn sicrhau bod gwasanaethau cynllunio a chomisiynu Cefnogi Pobl yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o Grant Cefnogi Pobl ac yn ateb anghenion lleol. Mae’r RCC yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, iechyd, profiannaeth, darparwyr gwasanaethau Cefnogi Pobl a landlordiaid ac mae hefyd yn cynnwys barn defnyddwyr gwasanaeth.

 

Mae Pwyllgor y Fro a Chaerdydd yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar wariant Cefnogi Pobl yn ei ardal.. Mae’n gyfrifol am gynhyrchu Cynllunio Comisiynu Rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau Cefnogi Pobl. Mae hyn yn rhoi sylw i flaenoriaethau lleol ac yn nodi’r ffordd fwyaf effeithiol ar gyfer ateb anghenion lleol. Mae'n ymgynghorol yn unig ac nid oes ganddo bwerau gweithredol neu gyllid. 

 

Supporting People Programme Grant Guidance (Wales) (ar gael yn Saesneg yn unig).

 

Dogfennau Pwyllgor Rhanbarthol Cydweithredol y Fro a Chaerdydd (Saesneg yn unig):

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am Bwyllgor Cydweithredol y Fro a Chaerdydd cysylltwch â:

 

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol - Cefnogi Pobl

Tîm Cefnogi Pobl
Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

y Barri

CF63 4RU