Cost of Living Support Icon

 Housing-Support-Grant_Logo_JPEG

Ffurflenni a Dogfennau

 

      

Rydych yn gallu lawrlwytho'r ffurflenni a’r dogfennau canlynol: 

 

 

Taliadau

  • Gwneir taliadau i ddarparwyr gwasanaeth yn fisol yn ôl-ddyledus gan y Tîm Cefnogi Pobl

  • Dylai taliadau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu derbyn erbyn y 15fed dydd o bob mis ar gyfer y mis cyfredol hwnnw. 

 

Os bydd darparwr gwasanaeth yn cael problem gyda thaliad neu os bydd angen rhagor o wybodaeth dylai gysylltu â’r Tîm Cefnogi Pobl ar: