Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Housing-Support-Grant_Logo_JPEG   Ffurflenni a Dogfennau             

Rydych yn gallu lawrlwytho'r ffurflenni a’r dogfennau canlynol:

 

 Cynllun Cyflawni'r Grant Cymorth Tai 2020-21

 TRA139566 Cynllun Cyflawni'r Grant Cymorth Tai 2020-21

 


 Cynllun Cyflawni'r Grant Cymorth Tai 2022-25

TRA161277 HSG Delivery Plan 2022-2025 - final version_cy-GB 

 

 

 

Taliadau

  • Gwneir taliadau i ddarparwyr gwasanaeth yn fisol yn ôl-ddyledus gan y Tîm Cefnogi Pobl
  • Dylai taliadau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu derbyn erbyn y 15fed dydd o bob mis ar gyfer y mis cyfredol hwnnw. 

 

Os bydd darparwr gwasanaeth yn cael problem gyda thaliad neu os bydd angen rhagor o wybodaeth dylai gysylltu â’r Tîm Cefnogi Pobl ar: