Supporting People logoFfurflenni a Dogfennau

Rydych yn gallu lawrlwytho'r ffurflenni a’r dogfennau canlynol:

 

 

 

Taflenni Gwasanaeth

Mae’r taflenni ar gyfer y cynlluniau TESS, Annibyniaeth ac Aros wrthi’n cael eu hail-ddylunio. Byddant ar gael yma ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.

 

Taliadau

  • Gwneir taliadau i ddarparwyr gwasanaeth yn fisol ymlaen llaw gan y Tîm Cefnogi Pobl
  • Dylai taliadau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu derbyn erbyn y 15fed dydd o bob mis ar gyfer y mis cyfredol hwnnw. 

 

Os bydd darparwr gwasanaeth yn cael problem gyda thaliad neu os bydd angen rhagor o wybodaeth dylai gysylltu â’r Tîm Cefnogi Pobl ar: