Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Apelladau        
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 7 88% 1
Cynllunio 8 8 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 0 0%

 

  

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet  1