Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Ymddiriedolaeth        

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Cynllunio 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru  2