Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Ymddiriedolaeth        

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Cynllunio 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru  2