Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  5 5 100%  
Cabinet 16

16

100%  
Archwilio 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 0 0% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 67% 1
Trwyddadu Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu Statudol 100%   
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 1 50%

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1