Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  5 5 100%  
Cabinet 16

16

100%  
Archwilio 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 0 0% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 67% 1
Trwyddadu Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu Statudol 100%   
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 1 50%

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1