Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)  

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7 7 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 8 8 100%  
Ymchwilio        

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 1
Cyswllt Cymunedol 1
Cynllunio 1