Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendance
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  5

5

100%  
Cabinet 16 16 100%  
Penodi Uwch Reolwyr        

 

 

meeting attendance
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 4
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2