Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendance
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  5

5

100%  
Cabinet 16 16 100%  
Penodi Uwch Reolwyr        

 

 

meeting attendance
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 4
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2