Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1*
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol 100%   
Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn dirprwyo) 3 0 0%  
* Nid oedd y Cynghorydd Griffiths yn gallu mynychu'r Cyfarfod Blynyddol oherwydd anawsterau technegol

 

Replaced During the Year
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Safonau (tan 9 Ebrill 2021) 3 3 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau (tan 9 Ebrill 2021) 0