Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1*
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol 100%   
Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn dirprwyo) 3 0 0%  
* Nid oedd y Cynghorydd Griffiths yn gallu mynychu'r Cyfarfod Blynyddol oherwydd anawsterau technegol

 

Replaced During the Year
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Safonau (tan 9 Ebrill 2021) 3 3 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau (tan 9 Ebrill 2021) 0