Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol        
Ymchwilio        

 

meeting attendances
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Ystad yr Eglwys yng Nghymru (tan 30 Mawrth 2021)

2  2  100%  

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1