Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cabinet 16 16 100%  
Cynllunio 8 8 100%  
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 3 3 100%  

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Archwilio 1
Cyswllt Cymunedol 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 4
Gwasanaethau Democrataidd 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 7
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1