Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendance
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Y Cabinet 16 16 100%  
Ymchwilio        
Penodiad Uwch Reoli        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

 

 

meeting attendance
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cyswllt Cymunedol 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 8
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7
Cynllunio 5