Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendance
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Y Cabinet 16 16 100%  
Ymchwilio        
Penodiad Uwch Reoli        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

 

 

meeting attendance
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cyswllt Cymunedol 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 8
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7
Cynllunio 5