Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%   
Archwilio  3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 33% 
Adolygu Taliadau Tai un ol Disgreiswn        
Craffu (Amgylchedd ac Adfywio) 8 7 88% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 5 63% 3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 6 75% 
Cynllunio 8 7 88% 1
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 1 50% 

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1