Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%   
Archwilio  3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 33% 
Adolygu Taliadau Tai un ol Disgreiswn        
Craffu (Amgylchedd ac Adfywio) 8 7 88% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 5 63% 3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 6 75% 
Cynllunio 8 7 88% 1
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 1 50% 

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1