Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Penodiad Uwch Reoli        

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2