Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Penodiad Uwch Reoli        

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2