Cost of Living Support Icon

 

 

19, Coed Y Ffynnon, Dinas Powys *Dan Gynnig"

Perchentyaeth Cost Isel:  Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Does dim gofyn mynd dim pellach, gall perchentyaeth fod o fewn cyrraedd

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig ar y cyd â Harmoni Homes Cymdeithas Tai Unedig Cymru, tŷ canol teras 2 ystafell wely yn Ninas Powys fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Eiddo sy’n cael ei ailwerthu ym Mand Treth Gyngor C yw hwn.

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd/Toiled lawr llawr

 • Lolfa

 • Cegin

 • Ystafell Ymolchi

 • Dwy Ystafell Wely 

 • Gardd Cefn Amgaeedig

 • 2 le parcio yn i cefn

 

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.  

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £171,500 (y pris 100% yw £245,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Eligible applicants will:


 • Be a first time buyer
 • Be able to raise a mortgage for the value of the property
 • Have access to a deposit

Please note: Eligibility criteria do apply, these are detailed in the Frequently Asked Questions. 

Aspire-2own logo

Apply for Property

Don't forget, before applying for a property you will need to  register for the Aspire2Own Scheme.

 

If you are interested in purchasing this property please read the advert and complete an application form:  

 

 

Register with Aspire to Own to receive information about other Low Cost Home Ownership opportunities.