Cost of Living Support Icon

Janice Charles

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 7 88% 1
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 5 56% 2
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1