Cost of Living Support Icon

Geoff Cox

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 5 63% 3
Cabinet 22 20 91% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 4 44% 5
Trwyddedu Statudol 2 1 50% 1
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn ller) 4 0 0%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
 Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1