Cost of Living Support Icon

 

Nic Hodges

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)   

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 12 12 100%   
Cynllunio 12 12 100%  

 

 

Present but not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  4