Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  8 8 100%  
Archwilio 6 5 83% 1
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 0      
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 10 100%   
Ymchwilio 0      

 

 

 

Not a Member of the Committee
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

(A benodwyd o 21 Chwefror 2019)

2 2 100%  

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus   

(A benodwyd o 20 Gorffennaf 2018)

8 7 88% 1

Trwyddedu Statudol

(A benodwyd o 

20 Gorffennaf 2018)

2 2 100%  

 

 

Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Cabinet 2
 Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
 Cynllunio 1