Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  8 8 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 0      
Craffu (Yr Amglychedd ac Adfywio) 11 9 82% 2
Penodiad Uwch Reoli 6 5 83%  1
Ymddiriedolaeth 0      
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1