Cost of Living Support Icon

 

Ben Gray

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 6 75% 2
Cynllunio 12 12 100%  
Safonau 6 5 83% 1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 1 1 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 1 33% 2

 

 

Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol   %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Cabinet (o 21 March, 2019)

 2 2 100%  

 

 

Replaced
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb  

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Tan 20 Mawrth, 2019)

9 8 89% 1

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Tan 20 Mawrth, 2019)

11 8 73% 3

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1