Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 2 50% 2
Gwasanaethau Democratiadd 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 8 80% 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 12 10 83% 2
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle) 4 0 0%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 0 0% 1

 

 

Replaced
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol   %Presennol   Ymddiheuriad am absenoldeb

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus  

(Tan 20 Gorffennaf 2018) 

1 1 100%  

Trwyddedu Statudol

(Tan 20 Gorffennaf 2018)

0      

 

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cynllunio 1