Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 12 12 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 8 89%  1
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 0 0% 2

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Cynllunio 1