Cost of Living Support Icon

Pamela Drake

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 7 88% 1
Archwilio 6 6 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 8 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 11 10 91% 1
Cynllunio 12 11 92% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 8 89% 1
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Ymddiriedolaeth 0      
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 2 67% 1

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet  3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1