Cost of Living Support Icon

 

Bronwen Brooks

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 7 88% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 8 80% 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 8 80% 2

 

Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1