Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1

 

 

Replaced
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb  

Cabinet (Tan 20 Mawrth, 2019)

20 20 100%  

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio  2