Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  8 8 100%  
Cabinet 22 21 95% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 9 100%  
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau)  1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2