Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Archwilio 6 3 50% 3
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 10 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 9 7 78% 2
Trwyddedu - Statudol 2 2 100%  
Cynllunio 12 12 100%  

 

 

Present but not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 6
Cyswllt Cymunedol 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1