Cost of Living Support Icon

 

Andrew Davies

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019) 

 

Member
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig -
Etholwyd 14 Chwefror 2019
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  
Y Cyngor  4 3 75% 1

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

 2 2 100%  

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 0