Cost of Living Support Icon

 

Christine Cave

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 6 75% 2
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 5 63% 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 7 70% 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 9 90% 1
Ymchwilio 0      
Cynllunio 12 10 83% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%