Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 8 100%  
Cynllunio 12 12 100%  

 

 

 

Not a Member of the Committee
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)    

(A benodwyd o 6 Mehefin 2018)

9 9 100%  

 

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1