Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 5 50% 4
Cynllunio 12 12 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 6 67% 1
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghumru 3 2 67% 1

 

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  1