Prydau Ysgol am Ddim

Dim ond rhieni sy'n derbyn rhai budd-daliadau penodol sy'n gallu hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eu plant.

 

Mae’r budd-daliadau perthnasol yn cynnwys:

 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth 
  • Cymorth o dan Adran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Credyd Treth Plant (ond nid y Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol (fel yr aseswyd gan Gyllid y Wlad) heb fod yn fwy na £16,190
  • Elfen wedi ei warantu o Gredyd Pensiwn y Wlad

 

Noder: Mae plant sy'n derbyn Lwfans Incwm neu'r Lwfans Ceisio Gwaith eu hunain yn seiliedig ar incwm yn gallu hawlio prydau ysgol am ddim.

 

Dylai rhieni sy'n credu y gall eu plant hawlio prydau ysgol am ddim lenwi'r ffurflen gais a'i hanfon at yr Awdurdod Lleol.