Treftadaeth 

Gwybodaeth am Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig, Trysorau Sirol a Chofebion Rhestredig ym Mro Morgannwg.    

 

 

 

Listed_Buildings_Inventory_October_2011

 

Adeiladau Rhestredig

Ar hyn o bryd mae tua 740 adeilad a strwythur wedi’u rhestru’n rhai sydd o diddordeb pensaernïol a hanesyddol ym Mro Morgannwg.

 

 

Cadw sy’n gyfrifol am adeiladau rhestredig.  

  

Addasiadau i Adeiladau Rhestredig

Bydd angen Cydsyniad Adeilad Rhestredig ar gyfer unrhyw waith a fydd yn effeithio ar gymeriad adeilad rhestredig, boed yn fewnol, allanol, strwythurol neu addurnol, gan gynnwys unrhyw waith i wrthrych neu strwythur wedi’i atodi at yr adeilad neu o fewn cwrtil yr adeilad (yn ei diroedd, ei ardd, ei dir caeedig ac ati). <0} Mae hyn ar wahân i unrhyw ofyniad am Ganiatâd Cynllunio neu i gael cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.

  

Mae gwaith anawdurdodedig i adeilad rhestredig yn ddifrifol iawn yn ôl y gyfraith a gallai arwain at gamau erlyn. Gellir cael dirwyon o hyd at £20,000 a / neu 12 mis yn y carchar wedi collfarn ddiannod.

 

Gallwch wneud cais am Gydsyniad Adeilad Rhestredig ar y dudalen Gwneud Cais Cynllunio.

 

  

Trysorau Sirol

Yn ogystal ag Adeiladau Rhestredig mae nifer o asedau hanesyddol rhestredig lleol y'u gelwir yn Drysorau Sirol.

 

Gellir chwilio am y rhain fesul ardal isod:    

 

Ardaloedd Cadwraeth

Mae Ardaloedd Cadwraeth yn ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig, y mae’n ddymunol cadw neu wella eu cymeriad neu eu golwg.

Ar hyn o bryd mae 39 Ardal Gadwraeth ym Mro Morgannwg. Maent yn amrywio’n fawr o ran cymeriad o ganlyniad i’r cymysgedd amrywiol o setliadau sydd wedi eu canfod yn y Fro; o bentrefi bach mewn pentrefi fel Sain Siorys-ar-Elái, i dref farchnad y Bont-faen, a chanol trefol Penarth.

 

 

Aberthin_CAAMP_2009

Aberthin

Map

 

 

Boverton_CA_AMP_2009 

Trebefered

Map

 

 

Cowbridge_CA_AMP_July_2010 

Y Bont-faen

Map

 

 

Flemingston_CA_AMP_Sep_2009 

Trefflemin

Map

 

Llancadle_CA_AMP_2009

Llancatal

Map

 

Llanmaes_CA_AMP_2009 

Llan-faes

Map

 

Llysworney_CA_AMP_Sep_2009 

Llyswyrni

Map

 

Pendoylan_CA_AMP_2009 

Pendeulwyn

Map

 

Rhoose_CA_AMP_2009 

Y Rhws

Map

 

St. Nicholas CAAMP Sep 2009 

Sain Nicolas

Map

 

 

Barry_Garden_Suburb_CAAMP_2009

Maestref Gardd y Barri

Map 

 

Broughton_CA_AMP_2009ali 

Brychdwn

Map

 

 

Dinas_CA_AMP_2009 

Dinas Powys

Map

 

 

Gileston_CA_AMP_Sep_2009 

Silstwn

Map

 

Llancarfan_CA_AMP_Sep_2009

Llancarfan

Map

 

Llanmihangel_CA_AMP_2009 

Llanfihangel y Bont-faen

Map 

Michaelston_CA_AMP_2009 

Llanfihangel-y-pwll

Map

 

Penmark_CA_AMP_2009 

Pen-marc

Map

 

St_Brides_CA_AMP_2009 

Saint-y-brid

Map

 

 

Talygarn

Map

 

 

Barry_Marine_CAAMP_Sep_2009

Marina’r Barri

Map

 

 

Cadoxton_CA_AMP_Sep_2009 

Tregatwg

Map

 

  

Drope_CA_AMP_2009 

Y Drôp

Map

 

 

Llanbethery_CA_AMP_Sep_2009 

Llanbydderi

Map

 

Llandow_CA_AMP_2009 

Llandŵ

Map

 

 Llantrithyd_CA_AMP_2009

Llantriddyd

Map

 

 

Monknash_CA_AMP_2009 

Yr As Fawr

Map

 

Peterston_CA_AMP_2009

Llanbedr-y-fro

Map 

 

St_Georges_CA_AMP_2009

Sain Siorys

Map

 

Wenvoe_CA_AMP_Sep_2009

Gwenfô

Map

 

 

Bonvilston_CAAMP_Sep_2009

Tresimwn

Map

 

 

Colwinston_CA_AMP_2009

Tregolwyn

Map

  

 

East_Aberthaw_CA_AMP_Sep_2009

Dwyrain Aberddawan

Map

 

 

Llanblethian_CA_AMP_July_2010  

Llanfleiddan

Map

 

Llangan_CA_AMP_2009

Llan-gan

Map

 

Llantwit_Major_CA_AMP_2010

Llanilltud Fawr

Map

 

Penarth_CAAMP_July_2011

Penarth* (gweler isod)

Map

 

Porthkerry_CA_AMP_2009

Porthceri

Map

 

St_Hilary_CA_AMP_Sep_2009 

St. Hilary

Map

 

 

 

 

 

*Mae cyfarwyddyd Erthygl 4 ar waith ar gyfer eiddo penodol ym Mhenarth sy’n cyfyngu ar waith y gellir ei wneud heb Ganiatâd Cynllunio, megis adnewyddu ffenestri a waliau terfyn. Cysylltwch â’r Adran Gynllunio am fwy o wybodaeth (01446 704681). Mae mwy o fanylion ar gael ar y tudalen ceisiau cynllunio yn yr adran  “Oes angen Caniatâd Cynllunio arnaf?”

 

 

Rhestr o Eiddo Erthygl 4 ym Mhenarth

 

Cofebion Rhestredig

Mae rhai cofebion yn Gofebion Rhestredig dan Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979, cydnabyddir bod y safleoedd hyn o bwys cenedlaethol ac wedi'u diogelu gan y gyfraith

 

Cadw sy’n rheoli unrhyw waith sy’n effeithio ar Heneb neu ei hardal ddynodedig yng Nghymru, ac mae angen cyflwyno ceisiadau am Gydsyniad Heneb Restredig ar gyfer y gwaith hwnnw.

 

Mae mwy na 100 o Gofebion Rhestredig yn y Fro.

 

Pan fo adeilad neu safle yn Gofeb Restredig ac yn Adeilad Rhestredig, mae statws y strwythur fel cofeb yn cael y flaenoriaeth.