Tystysgrifau Safle Clwb: Newid Enw a Chyfeiriad

Rhaid i ddeiliad trwydded safle, cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol, roi gwybod i'r awdurdod trwyddedu am unrhyw newid o ran eu henw neu gyfeiriad. 

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Ardal:

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Notification should be made to the relevant licensing authority in which the club premise is situated. The notification must include relevant application form, the club premises certificate or, if that is not practicable, by a statement of the reasons for the failure to produce the certificate and the relevant fee.

 

Cydsyniad Mud

Ie. Mae hyn yn golygu yr ystyrir bod eich cais wedi’i gwblhau a bod ein cofnodion wedi’u diweddaru yn unol â hynny os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Y cyfnod targed yw 14 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Where a club holds a club premises certificate or has made an application for a club premises certificate, which has not been determined by the licensing authority, the secretary of the club must give notice of any change in the name, or alteration made to the rules, of the club.


The licensing authority duly notified will amend the club premises certificate accordingly.

The above can not include a change to the premises to which the club premises certificate relates.

 

Ffioedd

Mae ffi o £10.50 sy’n daladwy gyda’r hysbysiad i newid enw neu gyfeiriad. 

Troseddau a Chosbau

If notification is not given within 28 days following the day on which the change of name or alteration to the rules is made, the secretary of the club commits an offence.

A person guilty of such an offence is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 2 on the standard scale.

 

Cwynion a Chamau Unioni Eraill

Unioni Cais nas Cymeradwywyd: Yn y lle cyntaf cysylltwch â’r Awdurdod Lleol.

 

Gwneud yn Iawn i Ddeiliad Trwydded: Yn y lle cyntaf cysylltwch â’r Awdurdod Lleol.

 

Cwyn Cwsmer: Gweler ein gweithdrefn gwyno i gwsmeriaid.

 

Rheoliadau a Chanllawiau