Cost of Living Support Icon

Cais i roi’r gorau i fod yn Oruchwylydd Safle Dynodedig (GSD)

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adrant: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Sut i Wneud Cais

Cwblhewch y ffurflen gais berthnasol.

Mae’n rhaid i chi hefyd gyflwyno copi o’r ffurflen gais i ddeiliaid y Drwydded Safle.

 

Cydsyniad Mud

Mae cydsyniad mud yn berthnasol i'r broses hon. Mae hyn yn golygu bydd eich cais cael ei ystyried wedi’i gwblhau a’n cofnodion wedi’u diweddaru os na fyddwch yn clywed oddi wrth yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Yr amser targed yw 21 diwrnod calendr.

 

Ffioedd

Nid oes unrhyw ffi ynghlwm wrth y broses hon.

 

Cwynion a Chamau Unioni Eraill

 •  Camau Unioni yn Dilyn Cais Aflwyddiannus

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy'n tybio iddo gael cam yn sgil y mae'r penderfyniad i wrthod rhoi trwydded iddo apelio i’r Llys Ynadon a all roi cyfarwyddiadau penodol ynghylch y drwydded neu ei amodau fel y gwelo'n ddoeth. 

 •  Camau Unioni – Deiliaid Trwydded
  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy'n tybio iddo gael cam yn sgil y mae'r penderfyniad i wrthod rhoi trwydded iddo apelio i’r Llys Ynadon a all roi cyfarwyddiadau penodol ynghylch y drwydded neu ei amodau fel y gwelo'n ddoeth. 

 •  Cwynion gan Gwsmeriaid

  Byddem yn argymell bob amser eich bod yn cysylltu â'r masnachwr yn y lle cyntaf, o ddewis drwy lythyr gyda phrawf postio. 

   

  Os na lwyddodd hynny a'ch bod yn byw yn y DU bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.

   

  Os oes gennych gŵyn sy'n ymwneud â lleoliad yn Ewrop cysylltwch â’r UK European Consumer Centre.