Cost of Living Support Icon

Trwyddedu Tacsis: Gweithredwyr

Rhaid i unrhyw un sydd am redeg busnes cerbydau Llogi Preifat wneud cais llwyddiannus am drwydded Gweithredwr Llogi Preifat.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

O 01 Rhagfyr 2016 mae darpariaethau yn Neddf Mewnfudo 2016 yn mynnu bod Awdurdodau yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod gan bob ymgeisydd hawl i fyw a gweithio yn y DU.  

 

Y Broses 

  • Cyn gwneud cais am drwydded dylech gysylltu â’r Amodau Gweithredwyr Llogi Preifat adran Drwyddedu i drafod 
     
  • Cysylltu â’r Adran Gynllunio i weld p’un ai a fydd angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer y busnes.

  •  GDG Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (bydd rhaid cynnal gwiriad bob 3 blynedd).
  • Os ydy’r gweithredwr yn gweithio ar sail cwmni cyfyngedig mae’n rhaid iddo gyflwyno rhestr gyfredol o’r cyfarwyddwyr o Dŷ’r Cwmnïau ac mae’n rhaid i bob cyfarwyddwr gyflwyno datgeliad safonol.

 

Unwaith i chi gyflwyno'r cais byddwch yn cael llyfrau cofnodi Gyrrwr a Cherbyd Cyngor Bro Morgannwg.

 

Ffioedd

       

fees and charges
GweithredwyrFfioedd
Trwydded (blwyddyn)   £218 
Adnewyddu (blwyddyn)   £214 
Trwydded (5 mlynedd) £573
Adnewyddu (5 mlynedd) £580

 

  

Rheoliadau a Chanllawiau