Top

Brig

Birch, Rhiannon

Rhiannon Birch

 

Cyfeiriad:

9 Grove Place

Penarth

CF64 2LB

 

  • 07720 063539

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%   
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 2 50%
Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Cornerswell

 

 

Rhannu Hoffi