Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Hamilton, Howard

Howard C. Hamilton 

 

Cyfeiriad:  

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588919

Plaid: 

Llafur Cymru Labour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn (Cadeirydd)

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Trwyddedu DiogelwchCyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Cadeirydd)

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

Cyngor Lechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyngor Cymru i'r Deillion: Pwyllgor Gwaith

 

Hyrwyddwr

Anabledd

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1 *
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 5 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 0 0%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 0 0% 1
Trwyddedu - Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  

 

* Mynychu cyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arno ac felly nid oedd yn gallu cymryd rhan gan na ellid ei weld na'i glywed  

 
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  2
Cyswllt Cymunedol 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2

Cofrestr Buddiant

Ward: Illtyd