Top

Brig

Brooks, Bronwen

Bronwen E. Brooks

 

Cyfeiriad:   

37 Buttrills Road

Y Barri

CF62 8EG

 

  • 07720 063543

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Sportlot Community Chest

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 4 100%   
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4 4 100%   
Not a Member of Committee but Present at Meeting
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Court

 

 

Rhannu Hoffi