Top

Brig

 Williams, Eddie

Edward (Eddie) Williams

 

Cyfeiriad:   

3 Grange Gardens

Llanilltud Fawr

CF61 2XB

 

  • 07701 372540

Plaid:

First Independents Llanilltud

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Cynllunio Is-bwyllgor (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7 6 86% 1
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50% 1
Cynllunio 8 7 88%  
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)        
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Llanilltud Fawr