Top

Brig

 Williams, Eddie

Edward (Eddie) Williams

 

Cyfeiriad:   

3 Grange Gardens

Llanilltud Fawr

CF61 2XB

 

  • 07701 372540

Plaid:

First Independents Llanilltud

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Cynllunio Is-bwyllgor (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3      
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 2 1    
Gwasanaethau Democrataidd 1 1      
Cynllunio 4 4      
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)          

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Llanilltud Fawr