Top

Brig

Wilson, Mark

Mark R. Wilson

 

Cyfeiriad: 

9 Grove Place,

Penarth,

Bro Morgannwg,

CF64 2LB

 

  • 07701 372564

Plaid:

Llafur Cymru

 

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (A benodwyd o 3 Gorffennaf 2017)
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Is-gadeirydd)

Swyddogaethau allanol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  4 4 100%  
Archwilio 4 4 100%  

Cyswllt Cymunedol

(A benodwyd o 3 Gorffennaf 2017)

2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 7 5 71% 2
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Stanwell

Manylion bywgraffyddol

Mae Mark yn Gynghorydd Tref ym Mhenarth dros Stanwell. Mae’n llywodraethwr ysgol ac mae’n darlithio mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Glan Hafren.